Select Page

Diskuze o Evropských financích a projektovém řízení s paní doktorkou Vicenovou (bývalá ministryně zemědělství ČR) na Diplomatické akademii v Praze.

Lisabonská smlouva neuspěla, Evropa 2020 vydala nový dokument, který s sebou nese nový nádech pro Evropu po ekonomické krizi z roku 2008. Pokud chceme zvýšit blahobyt celé EU musíme reagovat na nepoměry jako jsou ve Španělsku, Portugalsku ve srovnání s Rakouskem.

Každý členský stát v Evropské unii odešle svůj státní rozpočet a v EU se dívají na tyto rozpočty, zkoumají je a cílem je, aby nedocházelo k zadlužení jednotlivých států.

Pokud se podíváme na rozpočet Evropské unie, tak vidíme, že penze, sociální dávky nebo hlavně obrana Unie chybí. Jedná se úplně o jiné schéma rozpočtu než můžeme vidět u České republiky. V tomto směru je EU velmi zastaralá a potřebuje reformu.

Evropská unie má rozpočet 1 bilion českých korun na 7 roků, když to porovnáme s Českou republikou, tak má stejnou částku na 1 rok hospodaření.

Díky programu “Phare” neboli Maják, který ukáže cestu, můžeme sledovat pokrok po roku 1989 v zemích jako je Polsko a Maďarsko. Polsko mělo jen o 10% větší DPH než Ukrajina, roku 2009 má 4x větší a jedná se o velký pokrok. Právě program ‘Phare’ od Evropské Unie nás učil jak správně naložit se státním rozpočtem před vstupem do Evropské Unie.

Nejvíc problematickým státem mezi členskými zeměmi je Kypr a to proto, že tato země je de facto rozdělena na dvě území a to díky Turecku, střetávají se tam dvě odlišné kultury.

Dalším speciálním nástrojem od Evropské Unie je program SAPARD – Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development – vznikl po příchodu Portugalska a Španělska. Před vstupem do EU se musí budoucí členské země naučit jak správně ovládat kohézní politiku a to je právě úkolem programu SAPARD.

V roce 2007-2013 dostala Česka republika 725 miliard českých korun, to je skoro celý jeden rozpočet naší republiky na jeden rok a my jsme tyto peníze vůbec nevyužili, neboť dotace jsou určeny pro malé a středně velké firmy pro jejich růst a pomoc. Místo toho se dotace dostaly do velkých českých firem (Čapí hnízdo a další nesmysly na českém území) tudíž dotace od EU čerpáme ne-efektivně.

Po roce 2020 se dotace od Evropské unie pro Českou republiku velmi sníží, neboť dochází k lepším kontrolám a hlavně k růstu HDP. Nejbohatší region EU byl u bývalé členské země a to právě Londýn s 323% HDP, pak Luxembourg, Brusel, nebo Hamburk. Mezi chudé regiony patří Polsko, Rumunsko nebo Maďarsko.

V České republice mezi nejbohatší patří Praha nebo Brno. Mezi nejchudší pak bývalé Sudety – Ústecký a Karlovarský kraj, který disponuje se 75% HDP. Pro zajímavost k tygrům Evropské unie patří Irové, kteří jsou nejlepší ve vývoji a výzkumu. Portugalsko pak díky EU propojilo svou zemi od severu k jih a to díky dotacím na infrastrukturu. Díky tomu můžeme vidět, že každá země si musí vybrat na co se zaměří a jaké slabé a silné stránky má.

Velmi užitečná stránka je mapaprojektu.cz, zde můžeme vidět jaké projekty na území České republiky fungují díky dotacím Evropské unie. Funguje spolufinancování a to takové, že Evropská unie přispěje 75% a 25% si zafinancuji sám. Tento projekt však musí dokazovat svým profitem dalších 5 let a peníze dostávám zpětně (nový dodatek v dokumentu Evropa 2020). Ve Spojených státech amerických tento princip je také, akorát když americký občan vidí, že projekt který je zafinancován vládou USA je “nefunkční” ihned tvůrce daného projektu zažalují.

Velká Británie nikdy nebyla v Schengenském prostoru a nikdy nemusela přijímat uprchlíky avšak jak vidíme na Brexitu na čistě lživé kampani bylo jim řečeno, že právě díky EU roste příliv uprchlíků.