Select Page

Diskuze s doktorem Janem Potměšilem (pracovník Ministerstva vnitra) na téma ‘Úvod do Islámského práva’ na Diplomatické akademii, s.r.o. v Praze.

Islám návod na život a životní styl, řeší všechny otázky lidského života i otázky metafyzické, ale i morálku, etiku a estetiku pro ty, kteří věří v toto náboženství.

Tento článek slouží pouze jako informace, které by jste stěží našli, avšak nejedná se o jednotný rok po roku výklad Islámu a ani o zasvěcení do Islámské problematiky v porovnání se Západní civilizaci. Proto tento článek slouží k popisu krátkého a jasného obrázku o Islámu. V případě podrobnějšího popisu Islámu je třeba vyhledat odborné publikace.

Islámské právo je právo zjevené které je dané Bohem, lidé se přizpůsobují právu, ne právo lidem. Právo není formulováno, je “objevováno”.

Islám je blíže k Judaismu než ke křesťanství a říká nám co konkrétně máme dělat ať splníme vůli Boží. Vše začíná emigraci proroka Mohameda v roce 622. Mohamed po dobytí Mekky po zbytek života ovládal většinu Arabského poloostrova a pozdější generace udělaly z Koránu legitimní systém. Šíité uznávají jen Umajjovce a těm šlo jen o moc. Tady můžeme vidět první rozpor mezi Sunnity a Šíity. Totiž, Sunnité si myslí o Šíitech že jsou špatní muslimové. Největší vliv má Šária v trestním vlivu pro všední život. V 80. letech proběhla reislamizace a to díky vlivům socialismu.

Korán je základní pramen a vodítko pro věřící. Najdeme tam omezení polygamie, zákaz adopce, zákaz hazardu, zákaz úplatku nebo náboženské povinnosti a principy jako stravovací nebo oblékací pravidla.

Džihád je “posvátný zápas” a slouží k obraně nebo šíření víry, například to můžeme vidět u Islámského státu ale má to háček. Džihád může vyhlásit jen hlava muslimského státu, po poradě s autoritami, tak jak to udělala například Saudská Arábie při válce v Zálivu, kde vyhlásili Džihád proti Iráckému nejvyššímu představiteli Saddámovi Husajnovi.

Postavení žen je menší, než u mužů. Muž je povinen ženu řádně zabezpečit a můžeme zde vidět patriarchální model, kdy ženy mají všeobecně menší práva a povinnosti. Muž má právo trestat manželku, neplní-li své povinnosti.

Salafité je čistě puristický směr podporovaný Saudskou Arábii – od klasického směru, vidí ohrožení všude a v jejich pohledu zlý Západ utlačuje věřící.

Rozpor mezi anglickým názvem Daesh a ISIL (The Islamic State of Iraq and the Levant), a přesně nevíme který název používat. Totiž, oba dva názvy jsou totéž a to Islamský stát (nový fénomen radikálních teroristů na území Blízkého Východu přesněji Iráku a Sýrie) vznikl tak, že uznávaná autorita muslimského světa Al-Ashar odmítla uznat Islamský stát jako pravoplatné muslimy.

Do 9 let o dětském životě rozhoduje rodič a to matka. Od 9 let pak už otec a určí i jaké náboženství si dané dítě zvolí, za koho se provdá, …

Zajímavost je, že v Islámu berou zdvižený palec jako zdvižený prostředníček, při projevu když někdo tleská znamená to, že řečník je špatný a nikoli se nejedná o úctu jako v Západním světě. Co nejhorší můžu udělat je, když řeknu muslimovi, že jsem ateista, vždy říct, že hlásím k náboženství.

Máme několik směrů Islámu jako jsou například řada sekt od Šíitů (Isna Šáriá – nejrozšířenější z Šíitského směru) nebo Alawité – nejznámější představitel je Prezident Sýrie Assad.