Select Page

Dlouhé pobřeží Kalifornie sčítá přibližně 1 300 kilometrů. Je velmi členité a zahrnuje četné lesy a rozeklané skály. Ve středozápadu Kalifornie je hluboká úžina zvaná Golden Gate, česky zvaná Zlatá brána, která se nachází v druhém nejhustěji obydleném okresu a městu v USA San Franciscu. Je symbolem nejen pro své město San Francisco, ale i pro celé Spojené státy americké. Tento most je známý po celém světě a při svém vzniku to byl největší most na naší planetě. Nyní se řadí mezi největší visuté mosty. Pro toto město je typický nerovný terén, který má okolo padesáti kopců. Tato poloha se vyznačuje prudkými výkyvy počasí a silnými mořský proudy. Zejména, když v jeden den nastává silný přiliv a odliv. To způsobuje sladká voda stékající z pohoří Sierra Nevada, kde se střetává s tamní vodou z Tichého oceánu. Díky tomu rychlost proudění dosahuje až 15 kilometrů za hodinu, konstrukce mostu Golden Gate Bridge musí odolávat silnému průtoku. Poloha tohoto místa bývá často ohrožována četným zemětřesením (největší zemětřesení v historii San Francisca bylo v roce 1906, kdy zničilo více než 28 000 budov).

Příchod prvních poutníků na toto území se datuje už před 10 000 lety. Byli to původní Američané zvaní Indiáni. První Evropané (španělští průzkumníci) tuto lokaci objevili při průzkumu západního pobřeží USA během 18. století. Po postupném dobytí a vytlačení Španělů Spojenými státy americkými se v roce 1847 toto “město” přejmenovalo na San Francisco. Nejdůležitější geografická poloha tohoto místa hrála při vypuknutí zlaté horečky v USA. Počet obyvatel se zvýšil až o pětadvaceti násobek a založila se zde silná ekonomická síť sčítající několik železnic, bank a těžebního průmyslu. Po silném zemětřesení v roce 1906, který zničil 80% celého města, se rozhodli vybudovat znovu prosperující město. Jelikož San Francisco je poloostrov, museli vybudovat most, kterým můžou propojit vzájemnou komunikaci mezi městy a tak zvýšit prosperitu tohoto města. Postavilo se postupně kolem pěti mostů, přičemž Golden Gate Bridge se z nich stal největší a zároveň symbolem pro San Francisco. Tento most tak spojuje jižní poloostrov, kde se nachází SF, s okresem Marin na sousedním kalifornském severním poloostrově.

Díky této poloze (na západním břehu Kalifornie) a zlaté horečce, která proběhla v historii, se stalo San Francisco kulturním a ekonomicky vyspělým městem. Dá se říct, že právě SF je důležitým hráčem v poli celosvětové ekonomiky, neboť sčítá nespočet firem. Hlavní zásluha pro turistiku přispěla, v roce 1937, výstavba mostu Golden Gate Bridge, který jako jediný spojuje severní Kalifornii s jižní. Na výročí 65 let GGB, v roce 2002, projela více než miliarda a půl automobilů. V poslední době San Francisco přitahuje spoustu odborníků do tamních firem právě ze sousedního místa Silicon Valley. Celé západní pobřeží USA je demokratické, což se odráží v západních státech demokraticko moderním přístupem, včetně města San Francisca a dbá se na zvýšenou obranu lidských práv a ochranu živočišného prostředí. Do podvědomí celosvětové kultury se San Francisco dostalo díky hnutí hippies ve 20. století. Díky tomu město začalo být přitažlivé nejen pro malíře, hudebníky, spisovatele ale i pro homosexuální populaci. Město je jedno z největších kulturních středisek USA, kde například můžeme navštívit finanční centrum Financial District, proslulou čínskou čtvrť, muzeum asijského umění, muzeum historických tramvají Cable car nebo beatnickou kavárnu Vesuvio, … Jako třešnička na dortu se město pyšní nejprestižnějšími univerzitami a to Stanfordem a Berkeley.

Elektronické zdroje a obrázkové přílohy:

1. Elektronické zdroje

 1. ,,Most nad Zlatou bránou”, Česká televize, http://www.ceskatelevize.cz/porady/10168705515-most- nad-zlatou-branou/ (staženo 05. 05. 2015).
 2. ,,IT odborníky namísto Silicon Valley láká San Francisco”, Česká televize, http:// www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/190229-it-odborniky-namisto-silicon-valley-laka-san- francisco/ (staženo 05. 05. 2015).
 3. ,,San Francisco”, usa.světadíly.cz, http://usa.svetadily.cz/kalifornie/san-francisco/lokality (staženo 05. 05. 2015).
 4. ,,Golden Gate Bridge – projděte Zlatou bránou”, usa.světadíly.cz, http://usa.svetadily.cz/clanky/ Golden-Gate-Bridge- (staženo 05. 05. 2015).
 5. ,,Introducing San Francisco”, lonely planet, http://www.lonelyplanet.com/usa/san-francisco (staženo 05. 05. 2015).
 6. ,,Demokratická strana USA”, Wikipedie Otevřená encyklopedie, http://cs.wikipedia.org/wiki/Demokratická_strana_(USA)#Ideologick.C3.BD_z.C3.A1klad(staženo 05. 05. 2015).
 7. ,,Golden Gate Bridge v San Franciscu: Nejoblíbenější místo sebevrahů na světe”, chci do Ameriky, http://chcidoameriky.cz/golden-gate-bridge-v-san-franciscu-nejoblibenejsi-misto-sebevrahu-na- svete (staženo 05. 05. 2015).
 8. ,,San Francisco History”, SanFrancisco.com, http://www.sanfrancisco.com/history/ (staženo 05. 05. 2015).
 9. ,,Golden Gate Bridge – Location & Geography: San Francisco Bay – Discovery and early settlement”, Golden Gate Bridge – San Francisco. The Unofficial Website, http:// www.goldengatebridgesanfrancisco.com/bay_of_san_francisco.html (staženo 05. 05. 2015).
 10. ,,Geography of the golden Gate Bridge”, goldengatebridge14, https:// goldengatebridge14.wordpress.com/2014/12/16/geography-of-the-golden-gate-bridge/ (staženo 05. 05. 2015).
 11. ,,Most Golden Gate / Golden Gate Bridge”, Walkers on the way, http://www.walkers.sk/ goldengate.php (staženo 05. 05. 2015).

2. Obrázkové přílohy

Příloha číslo 1: ,,The geography of startups. The Economist”, Ciudades a escala humana – Location matters. Startups leaving the suburbs and locating in city centres, http:// www.ciudadesaescalahumana.org/2012/11/location-matters-startups-leaving.html (staženo 05. 05. 2015)

Příloha číslo 2: Featured Content: ,,Golden Date Bridge”, http://www.whenwasthe.com/golden-gate-bridge-built/ (staženo 05. 07. 2016)