Select Page
Evropské finance a projektové řízení

Evropské finance a projektové řízení

Diskuze o Evropských financích a projektovém řízení s paní doktorkou Vicenovou (bývalá ministryně zemědělství ČR) na Diplomatické akademii v Praze. Lisabonská smlouva neuspěla, Evropa 2020 vydala nový dokument, který s sebou nese nový nádech pro Evropu po ekonomické...
Železniční Oligopol Praha-Ostrava

Železniční Oligopol Praha-Ostrava

Oligopol se charakterizuje malým počtem firem, které v daném odvětví trhu působí krátkodobě, ale i dlouhodobě. Tyto trhy musí splňovat fixní náklady a mít stabilní poptávku v daném trhu. Jde tedy mikroekonomický termín a je to jedna z forem nedokonalé...