Select Page
Železniční Oligopol Praha-Ostrava

Železniční Oligopol Praha-Ostrava

Oligopol se charakterizuje malým počtem firem, které v daném odvětví trhu působí krátkodobě, ale i dlouhodobě. Tyto trhy musí splňovat fixní náklady a mít stabilní poptávku v daném trhu. Jde tedy mikroekonomický termín a je to jedna z forem nedokonalé...