Select Page
Vznik dvou německých států v Evropě a studená válka

Vznik dvou německých států v Evropě a studená válka

Seminární práce s názvem “Vznik dvou německých států v Evropě a studená válka” se snaží popsat příčinu vzniku studené války. Autor se nezabývá typickými daty a souvislostmi, které všichni známe. Snaží se přijít na vznik dané situace a popisuje ekonomicky, sociálně a...
Kontrast mezi francouzskou a americkou revolucí

Kontrast mezi francouzskou a americkou revolucí

Seminární práce s názvem “Kontrast mezi francouzskou a americkou revolucí.” se snaží popsat tehdejší vývoj revolucí ve zmíněných zemích. Především se zabývá otázkou v čem se revoluce lišily. Proč francouzská revoluce náboženství odmítala a naopak americká přijímala....