Select Page
The British leaving Afghanistan

The British leaving Afghanistan

Essay named ,,The British leaving Afghanistan” is focusing on the long-term conflict in the land of Afghanistan. Author demonstrates how much The Great Britain and her allies are involved in fighting against terrorism in the Middle-East. Writing deals with The Great...
Britové opouštějí Afghánistán

Britové opouštějí Afghánistán

Práce s názvem ,,Britové opouštějí Afghánistán” se zaměřuje na dlouhotrvající konflikt na území Afghánistánu. Autor se snaží nastínit čtenářům do jaké míry se Velká Británie a její spojenci angažují v boji proti terorismu na území Blízkého východu. Dílo tak pojednává...