Select Page
Česká republika, EU, USA a Rusko

Česká republika, EU, USA a Rusko

Diskuze s Generálem Kostelkou (bývalý ministr obrany ČR) na téma Česká republika, EU, USA a Rusko v Diplomatické Akademii v Praze. 31. 12. 1999 první prezident Ruské federace odchází z politického života. Za prezidenta Jelcina vznikla oligarchie a rozkrádání bohatství...
Vznik dvou německých států v Evropě a studená válka

Vznik dvou německých států v Evropě a studená válka

Seminární práce s názvem “Vznik dvou německých států v Evropě a studená válka” se snaží popsat příčinu vzniku studené války. Autor se nezabývá typickými daty a souvislostmi, které všichni známe. Snaží se přijít na vznik dané situace a popisuje ekonomicky, sociálně a...