Select Page
Otázka židovství v nacistickém Německu, 1931-1945

Otázka židovství v nacistickém Německu, 1931-1945

Seminární práce s názvem “Otázka židovství v nacistickém Německu.” se snaží popsat, jak vnímal nacistický stát historický semitský národ. Autor se nezabývá typickými otázkami této problematiky, ale snaží se detailněji popsat logiku tehdejších nacistických názorů. V...